26

Wednesday, June

Rodzaje turystyki kwalifikowanej i turystyka kwalifikowana przykłady

Kopa Widget Article List

Turystyka:

Kategorie

Archiwa

Turystyka:

Podróże:

Losowe artykuły:

Rekreacja:

Trudy życia

Trudy życia

Trudności związane z życiem i gospodarowaniem w strefie klimatu gorącego dobrze ilustruje historia budowy Kanału Panamskiego. W latach 1881-1889, w czasie, kiedy budową kierowała firma francuska, na zimnicę (malarię) i żółtą febrę zmarło ponad 20 000 robotników. W latach 1904-1905 budowę przejęli Amerykanie i zakończyli ją z sukcesem tylko dlatego, że przedsięwzięli skuteczniejszą walką z chorobami tropikalnymi, głównie przez eliminowanie komarów w rejonach ich występowania, tzn. na terenach podmokłych. Poziom rozwoju gospodarczego Ameryki Południowej, mierzony wskaźnikiem produktu krajowego brutto na…

Read more